top of page

MANAGEMENTTECHNOLOGIE

PORTHOLA beoogt de ontwikkeling van commerciële uitwisselingen tussen Nederland en Portugal en/of Angola en heeft tot doel een eerste aanspreekpunt te zijn voor Nederlandse bedrijven die activiteiten in Portugal en/of Angola wensen te ontplooien. 


Met het oog hierop bieden wij praktische ondersteuning aan Nederlandse bedrijven die zich in Portugal en/of Angola willen vestigen. 

Wij werken met een team van dynamische en bekwame professionals die een grondige kennis hebben van de Portugese en Angolese markt. We beschikken over een netwerk van contacten in beide landen en over bronnen van informatie en documentatie. Deze kennis kan ongetwijfeld een concurrentievoordeel opleveren voor bedrijven of particulieren die in genoemde landen actief willen worden. 

 

En goede manager dient zijn werkterrein goed te kennen. 

Wij hebben de benodigde kennis in huis en kunnen u de

ondersteuning bieden die u nodig heeft!

 

bottom of page