top of page

TOLKDIENSTEN

Een tolk (leenwoord uit het Russisch) is iemand die luistert naar een spreker en die zijn woorden mondeling vertaalt (niet woord voor woord maar een volledige boodschap) voor degenen die de oorspronkelijke taal niet begrijpen. 
 

PORTHOLA zorgt voor beëdigde (gerechts)tolken Portugees voor iedere gelegenheid:

  • het passeren van een akte van levering/ hypotheekakte in het geval van de aankoop van een woning

  • huwelijksvoltrekking op het stadhuis of bij de deelgemeente

  • civiele of strafzaken bij de Rechtbank

  • zakelijke meetings, enz.

bottom of page