top of page

VERTAALDIENSTEN

 

Vertalen is zorgen dat de klant de inhoud van de oorspronkelijke tekst in detail leert kennen. Vertalen is echter niet alleen een kwestie van de brontaal in de doeltaal omzetten. Iedere tekst heeft zijn eigen boodschap, doelgroep en stijl. Een goede vertaling houdt rekening met al deze factoren.  

 

Werkwijze

Behalve vaste werknemers heeft Porthola een vaste database van vertalers en native speakers op freelance basis. Alle vertalingen worden nagekeken door een corrector voordat ze afgeleverd worden. Op die manier kunnen wij een goede kwaliteit garanderen. 

 

Werkterreinen


Porthola verzorgt uw vertalingen op alle mogelijke gebieden. Wij verzorgen niet alleen gangbare technische, economische en juridische vertalingen (beëdigd), maar kunnen in de meeste gevallen ook een specialist vinden voor heel specifieke opdrachten. 

Porthola is gespecialiseerd in het vertalen van: 

 

 

 

Geboorteaktes

Huwelijksaktes

Overlijdensaktes

Diploma's en certificaten

Uittreksels BRP

Attestaties de vita

Medische verklaringen

Gerechtelijke vonnissen

Notariële aktes

Volmachten, etc.

Vertaal- en Adviesbureau

bottom of page